Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 13. juunil 2018

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 10.) toimub 13. juunil 2018 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 „Võru linna arengukava 2017─2035" muutmine

Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

2. Võru linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv ja pearaamatupidaja-juhataja asetäitja Hele Purge.

3. Võru linna teenetemärgi andmine

Ettekandja: linnapea Anti Allas.

4. Investeerimislaenu võtmine

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv.

5. Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030

Ettekandja: abilinnapea Toomas Sarapuu.

6. Võru linna 2018. aasta lisaeelarve

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv.

7. Loa andmine linnavara omandamiseks

Ettekandja: linnapea Anti Allas.

8. Muud küsimused

 

Lugupidamisega

 

Argo Mõttus  

volikogu aseesimees