Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 12. veebruaril 2020

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 28.) toimub 12. veebruaril 2020 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:
1. Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandjad: abilinnapea Toomas Sarapuu, planeerija-projektijuht Valdeko Lukken

2. Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad: abilinnapea Toomas Sarapuu, arhitekt-planeerija Sirli Kokk

3. Muud küsimused


Lugupidamisega

Ülo Tulik
volikogu esimees