Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 12. oktoobril 2016

3. oktoober 2016

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 34.) toimub 12. oktoobril 2016. a kell 13.00 volikogu istungite saalis.

 

PÄEVAKORD:

1.   Võru linna eelarvestrateegia 2017-2021
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

2.   Muud küsimused
2.1. Informatsioon Võru Vallavolikogu 14.09.2016 otsusest nr 181 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine"

 

Lugupidamisega

 

Toomas Paur
volikogu esimees