Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 12. aprillil 2017

3. aprill 2017

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 40.) toimub 12. aprillil 2017 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru Linnavolikogu 14. novembri 2007 määruse nr 61 "Võru linna aasta õpetaja statuut" muutmine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

2. Hangete Korraldamise MTÜ liikmeks astumine
Ettekandja: jurist-nõunik Kristi Viert

3. Kooskõlastuse andmine vara omandamiseks
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

4. Investeerimislaenu võtmine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

5. Võru Linnavolikogu sotsiaalhoolekande määruste muutmine
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

6. Võru Linnavolikogu 11. veebruari 2004 otsusega nr 102 „Veskioja tänava ja Meegomäe oja vahele jääva riigi omandis oleva maa detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

7. Olevi tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

8. Võru Linnavolikogu 9. detsembri 2013 otsuse nr 54 "Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine
Ettekandjad: keskkonnakomisjoni esimees Halliki Karba, hariduskomisjoni esimees Ene Liivamägi

9. Muud küsimused


Lugupidamisega

Andres Visnapuu
volikogu esimees