Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 11. septembril 2019

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 23.) toimub 11. septembril 2019 kell 13:00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031
Ettekandjad: abilinnapea Toomas Sarapuu, AS Võru Vesi arendusjuht Marko Tolga

2. Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 "Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine (II lugemine)
Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

3. Võru linna 2019. aasta lisaeelarve
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

4. Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

5. Võru Linnavolikogu 12. detsembri 2018 määruse nr 19 "Puudega isiku eluaseme kohandamise kord" muutmine
Ettekandja: sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson

6. Muud küsimused
6.1. Informatsioon eelarve täitmisest seisuga 30.06.2019Lugupidamisega

Ülo Tulik  
volikogu esimees