Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 11. jaanuaril 2017

3. jaanuar 2017

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 37.) toimub 11. jaanuaril 2017. a kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:
1.    Võru Linnavolikogu esimehe valimine
Ettekandja: volikogu aseesimees Tõnu Jõgi

2.    Võru linna 2017. aasta eelarve (II lugemine)
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

3.    Loa andmine linnavara võõrandamiseks otsustuskorras
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

4.    Ostueesõiguse mittekasutamine (otsuse eelnõu 1-1.5/LVK-O-54)
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

5.    Ostueesõiguse mittekasutamine (otsuse eelnõu 1-1.5/LVK-O-55)
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

6.    Võru Linnavolikogu 9. detsembri 2013 otsuse nr 59 "Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees

7.    Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2015 otsuse nr 12 "Esindajate nimetamine Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitesse" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees

8.    Muud küsimused


Lugupidamisega


Tõnu Jõgi
volikogu aseesimees