Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 09. jaanuaril 2019

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 16.) toimub 09. jaanuaril 2019 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru Linnavolikogule määruse ""Võru maakonna arengustrateegia 2035+" heakskiitmine" eelnõu esitamine

Ettekandjad: Anti Allas, SA Võrumaa Arenduskeskuse arendusnõunik Aivar Nigol

2. Võru linna 2019. aasta eelarve (II lugemine)

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

3. Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja: linnapea Anti Allas

4. Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

5. Võru Linnavolikogu 8. detsembri 2010 määruse nr 27 "Üüri piirmäärade kehtestamine" muutmine

Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson

6. Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste tulemuse kinnitamine

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Rein Peedumäe

7. Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta kontrollimiste tööplaan

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Rein Peedumäe

8. Rahvastikuregistri seaduses ja perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

9. Muud küsimused

 

Lugupidamisega

 

Ülo Tulik  

volikogu esimees