Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 09.09.2020

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 33.) toimub 9. septembril 2020 kell 13:00 volikogu istungite saalis.

 

PÄEVAKORD:

1. Võru linna 2020. aasta lisaeelarve
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

2. Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2020–2025 vastuvõtmine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, keskkonna- ja järelevalve spetsialist Tiina Randjärv ja SA Võrumaa Arenduskeskuse arendusjuht Aivar Nigol

3. Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 "Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine (2. lugemine)
Ettekandja: arendusjuht Tiina Hallimäe

4. Võru Linnavolikogu 8. jaanuari 2012 määruse nr 1 „Võru linna põhimäärus" muutmine (1. lugemine)
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep

5. Vaideotsus Paavo Kaisi vaide lahendamise kohta
Ettekandja: juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep

6. Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis
Ettekandja: linnapea Anti Allas

7. Võru Linnavolikogu 24. novembri 2017 otsuse nr 50 "Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

8. Võru Linnavolikogu 24. novembri 2017 otsuse nr 49 "Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

9. Muud küsimused