Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu erakorraline istung 20. septembril 2017

Kutse

Võru Linnavolikogu erakorraline istung (järjekorras 44.) toimub 20. septembril 2017 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru linna arengukava 2017-2035 (II lugemine)

Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

2. Võru linna 2017. aasta lisaeelarve

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

3. Omavalitsusüksuste ühiselt täiendavate ülesannete delegeerimine sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus

Ettekandja: linnapea Anti Allas

4. Riigivara alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine

Ettekandjad: linnapea Anti Allas ja maakorraldaja-geodeet Tauno Asi

5. Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

6. Õpilasele sõidusoodustuse määramise kord

Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

7.    Jaoskonnakomisjonide moodustamine

Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

8.    Võru Linnavolikogu 9. detsembri 2013 otsuse nr 54 „Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine

Ettekandjad: korrakaitsekomisjoni Anti Paap

 

Lugupidamisega

 

Andres Visnapuu

volikogu esimees