Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu istung 8. juunil 2022

Võru Linnavolikogu istung (järjekorras 10.) toimub 8. juunil 2022 kell 13:00 Võru Linnavalitsuse hoones, volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Projektis „LIFE LATESTadapt" osalemine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, projektijuht Indrek Tamberg

2. Halduslepingu sõlmimine
Ettekandja: linnapea Anti Allas, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Illison

3. Võru linna teenetemärgi andmine
Ettekandjad: volikogu esimees Anti Haugas, linnasekretär Ülle Müürsepp

4. Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 "Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine (1. lugemine)
Ettekandja: arendusjuht Tiina Hallimäe

5. Linnapea ülevaade olulistest linnaelu ja -juhtimist puudutavatest teemadest
Ettekandja: linnapea Anti Allas

6. Muud küsimused
6.1. Volikogu esimehe informatsioon