Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu istung 27. juunil 2022

Võru Linnavolikogu istung (järjekorras 11.) toimub 28. juunil 2022 kell 10:00 Võru Linnavalitsuse hoones, volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru Linnavolikogu 10. veebruari 2016 määruse nr 3 "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild ja sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson

2. Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, jurist-nõunik Helin Potter

3. Tegevustoetuse andmise kord
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, jurist-nõunik Helin Potter

4. Üritustele toetuse andmise kord
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, jurist-nõunik Helin Potter

5. Võru linna 2021. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv, pearaamatupidaja-juhataja asetäitja Hele Purge ja arendusjuht Tiina Hallimäe

6. Enampakkumise "Elamumaa müük" korraldamine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, kaasettekandjateks abilinnapea Raul Tohv ja linnamajanduse osakonna juhtaja Tauno Asi

7. Enampakkumise "Ettevõtlusmaa müük" korraldamine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, kaasettekandjateks abilinnapea Raul Tohv ja linnamajanduse osakonna juhtaja Tauno Asi

8. Kinnistu Kubja tee 1a otsustuskorras tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingule Võru Discgolf
Ettekandja: abilinnapea Raul Tohv

9. Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine sihtasutusele Võru Kannel
Ettekandja: abilinnapea Raul Tohv