Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu istung 15. detsembril 2021

Võru Linnavolikogu istung (järjekorras 4.) toimub 15. detsembril 2021 kell 13:00 Võru kultuurimajas Kannel (kontserdisaalis).

PÄEVAKORD:

1. Maamaksumäära kehtestamine 2022. aastaks
Ettekandjad: abilinnapea Raul Tohv, linnamajanduse osakonna juhataja Tauno Asi

2. Võru Linnavolikogu 25. augusti 2021 otsuse nr 22 "Loa andmine kohustuste võtmiseks" muutmine
Ettekandjad: abilinnapea Raul Tohv, linnamajanduse osakonna juhataja Tauno Asi

3. Võru linna 2021. aasta lisaeelarve
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

4. Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni moodustamine
Ettekandja: volikogu esimees Anti Haugas

5. Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Anti Haugas

6. Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Anti Haugas

7. Võru Linnavolikogu 11. septembri 2019 määruse nr 18 "Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord" muutmine
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson

8. Võru Linnavolikogu 10. veebruari 2016 määruse nr 3 "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" muutmine
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson

9. Võru Linnavolikogu 12. detsembri 2018 määruse nr 19 "Puudega isiku eluaseme kohandamise kord" muutmine
Ettekandja: arendusjuht Tiina Hallimäe

10. Võru Linnavolikogu 27. märtsi 2013 määruse nr 8 "Võru Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, linnasekretär Ülle Müürsepp

11. Võru Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, abilinnapea Raul Tohv, abilinnapea Sixten Sild, linnasekretär Ülle Müürsepp

12. Linnavalitsuse liikmetele töötasu määramine
Ettekandja: volikogu liige Andres Visnapuu

13. Võru Linnavolikogu 13. detsembri 2017 määruse nr 17 "Volikogu töö tasustamine" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Anti Haugas

14. Võru linna 2022. aasta eelarve (1. lugemine)
linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

15. Muud küsimused
Volikogu esimehe informatsioon

 

Anti Haugas
volikogu esimees