Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu istung 11. mail 2022

Võru Linnavolikogu istung (järjekorras 9.) toimub 11. mail 2022 kell 13:00 Võru kultuurimajas Kannel (II korruse saal).

PÄEVAKORD:

1. Võru Linnavolikogu 24. novembri 2021 otsuse nr 37 "Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Anti Haugas

2. Linnapea ülevaade olulistest linnaelu ja -juhtimist puudutavatest teemadest
Ettekandja: linnapea Anti Allas

3. Muud küsimused
3.1. Volikogu esimehe informatsioon