Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu istung 1. detsembril 2021

Võru Linnavolikogu istung (järjekorras 3.) toimub 1. detsembril 2021 kell 13:00 Võru kultuurimajas Kannel (II korruse saal).

PÄEVAKORD:

1. Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide põhimääruste kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Anti Haugas

2. Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Anti Haugas

3. Esindajate määramine Nöörimaa Tugikodu ja Võru linna haridusasutuste hoolekogudesse
Ettekandja: volikogu esimees Anti Haugas

4. Esindajate nimetamine mittetulundusühingu Võrumaa Omavalitsuste Liit üldkoosolekule ja juhatusse
Ettekandja: volikogu esimees Anti Haugas

5. Esindajate nimetamine mittetulundusühingu Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse
Ettekandja: volikogu esimees Anti Haugas

6. Informatsioon valitsuse liikmete kõrvaltegevusest
Ettekandjad: volikogu esimees Anti Haugas

7. Muud küsimused
7.1. Volikogu esimehe informatsioon

Lugupidamisega

Anti Haugas  
volikogu esimees