Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 06. veebruaril 2019

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 17.) toimub 06. veebruaril 2019 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Kubija tervise- ja rekreatsioonikeskuse arendamine

Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

2. Võru Linnavolikogu 11. detsembri 2013 määruse nr 24 "Projektides osalemise kord" muutmine

Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

3. Võru Linnavolikogu 11. mai 2016 määruse nr 21 "Võru linna sõpruslinnadega koostöö edendamiseks toetuse andmise kord" muutmine

Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

4. Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandjad: linnapea Anti Allas, maanõunik Tauno Asi

5. Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

6. Võru linna valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

7. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

8. Muud küsimused

 

Lugupidamisega

 

Ülo Tulik  
volikogu esimees