Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Võru Linnavolikogu korraline istung 12. septembril 2018

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 12.) toimub 12. septembril 2018 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 „Võru linna arengukava 2017─2035" muutmine

Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

2. Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Ettekandja: linnapea Anti Allas, maanõunik Tauno Asi

3. Võru linna 2018. aasta lisaeelarve

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

4. Muud küsimused

 

Lugupidamisega

 

Ülo Tulik  
volikogu esimees