Matusetoetus

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

(1) Matusetoetus määratakse kuue kuu jooksul:
1) isikule, kes kannab surnud isiku, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel oli surma hetkel Võru linn, matmise kulud või;
2) isikule, kes kannab surnud isiku matmise kulud ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on toetuse taotlemise hetkel Võru linn.
(2) Toetust määratakse ühekordselt ühe surnu matmiseks.

Kestvus

Matusetoetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Toetus makstakse välja viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 523 0395, e-post eve.tsegurov@voru.eeTartu tn 23, kab 2

Sotsiaaltööspetsialist Katrin Haga, tel. 562 96259, e-post katrin.haga@voru.ee, Tartu tn 23, kab 1

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus matusetoetuse  saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Kehtiv isikut tõendav dokument
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm