Linnamajanduse osakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnamajanduse osakonna juhataja  Tauno Asi


osakonna töö juhtimine

785 0928, 5307 4315

tauno.asi@voru.ee

Kab 15,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja  Risto Aim
osakonna töö juhtimine, teede ja tänavate hoolduse korraldamine
 

5347 4332

risto.aim@voru.ee 

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Peaarhitekt Diana Vene
üld- ja teemaplaneeringute koostamise korraldamine,  muinsuskaitsealal remondi toetuse korraldamine
 

785 0931, 5302 3484

diana.vene@voru.ee

Kab 7,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv
jäätmekäitluse korraldamine,  keskkonna- ja looduskaitseliste toimingute teostamine, heakorra-alane järelevalve, toimingud lemmikloomade registris
 

785 0915, 5304 0280

tiina.randjarv@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist  Anne Vahtla
haljastusega seonduvate toimingute teostamine, raielubade väljastamine, reklaami paigalduse korraldamine
 

785 0929, 5333 1142

anne.vahtla@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnavarade vanemspetsialist  Eve Saaremägi
linnavara kasutusse andmise, võõrandamise ja haldamise korraldamine, linna huvide esindamine korteriühistutes
 

785 0946, 56916888

eve.saaremagi@voru.ee

Kab 11,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Arhitekt-planeerija  Sirli Kokk
detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmine, planeeringute koostamise korraldamine
 

785 0937

sirli.kokk@voru.ee


Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
 
Energiaspetsialist Polina Voitiks

+CityxChange projektiga seonduvate energiavaldkonna ülesannete täitmine
 
526 0401

polina.voitiks@voru.ee
Kab 4
Projektijuht Indrek Tamberg
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava AS-i Võru Vesi projektiga „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt" paralleelselt teostatavate Võru linna teede ja tänavate ehituse korraldamine
 
indrek.tamberg@voru.ee Kab 4
Ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar
ehitus- ja kasutuslubade ning -teatiste menetlemine,  rajatiste projekteerimistingimuste koostamine, ehitusalane järelevalve
 

785 0934

rain.raitar@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

 

Ehitusnõunik  Kalmer Vislapuu
kaevelubade väljastamine, tellija funktsioonide täitmine linnaeelarvest ehitatavatel objektidel
 

785 0947, 5552 1811

kalmer.vislapuu@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Ehitusnõunik        
Haldusjuht Jüri Moppel
linnale kuuluva kinnisvara haldamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine lähtuvalt linna tervikeesmärkidest, vara haldamise, remondi ja korrashoiu tööde korraldamine ning selleks
vajaliku struktuuriüksuse väljatöötamine ja juhtimine.
 

785 0933, 5345 9112

juri.moppel@voru.ee

Kab 11
Haldusspetsialist-remondijuht Märt Viks


linnale kuuluva vara haldamine, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaar-korrashoiu ning heakorra tööde korraldamine ja teostamine

525 9271

mart.viks@voru.ee

 
Majandusspetsialist     

 

 
Kalmistu järelevalve spetsialist  Asa Mõttus Võru linnakalmistul hauaplatsi või -koha eraldamine, matuste korraldamise nõustamine ja abistamine

782 8620, 527 9010

asa.mottus@voru.ee

Võru linnakalmistu - Kose tee 2

T-L 8.00-17.00
P, E suletud