Hääletus toimub 19. aprillist kuni 2. maini 2021 VOLISe keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Võru linna kodanikud, kes identifitseeritakse. Neile, kel pole võimalust hääletada kodus, on loodud Võru linnavalitsuse infosaalis toetavad tingimused. Kaasa tuleb võtta ID-kaart ja PIN1, PIN2.

2021. AASTA KAASAVA EELARVE HÄÄLETUSEL ON JÄRGMISED IDEED: 

 • Kergliikluskontseptsiooni väljatöötamine ja näidistänava markeerimine
 • LED ekraan keskväljakule
 • Muusikakooli kõnnitee
 • Pop-up noortetuba
 • Promenaadi purskkaevu ümberehitus
 • Raamatulaenutus Tamula rannas
 • Veeatraktsioon „Kaelkirjak" Tamula ranna vette
 • Võru Kreutzwaldi Kooli mänguväljaku arendamine
 • „Võru linn, mis räägib lugusid" visuaalid linnapildis

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sel  aastal alustab Võru linn esimest korda kaasava eelarve protsessi, mille raames saavad kõik linlased esitada ideid linna elu edendamiseks.

2021. aastal on volikogu kinnitanud kaasava eelarve mahuks 20 000 eurot.

 

IDEEDE ESITAMINE (22. veebruar – 31. märts)

 • Kõikidel Võru linna kodanikel on õigus pakkuda välja idee, mis tema hinnangul oleks tarvis linnaruumis teha või kuidas kaasava eelarve raha muul moel kasutada.
 • Arvestama peab idee pakkumisel, et huvitatud isikute ring oleks võimalikult suur, kuid võib välja pakkuda ka väikese huvigrupi idee, mis just nendele inimestele väga oluline on.
 • Idee lahendus peab olema kasutatav avalikult ja tasuta.
 • Kindlasti saab idee rohkem hääli kui on lisatud piisavalt illustratiivset materjali fotode ja jooniste kujul.
 • Oluline on ka idee teostatavus ja eelarve.
 • Eeldame, et idee on võimalik ellu viia hiljemalt 2022. aasta lõpuks.
 • Projekti eelarve võib ületada 20 000 eurot juhul kui esitajal on olemas kaasrahastajad. Eelarve peaks olema esitatud võimalikult detailselt, et otsustajad saaks veendumuse vahendite piisavusest.
 • Idee esitamiseks tuleb täita KAASAVA EELARVE VORM (lae vorm alla, täida , allkirjasta digitaalselt ja saada info@voru.ee. Vormi blankett on saadaval ka linnavalitsuse infosaalist)

IDEEDE VASTAVUSE KONTROLLIMINE (1. aprill-18. aprill)

 • Esitatud ideede kontrollimine 

HÄÄLETAMINE (19. aprill-2. mai)

 • Esitatud ideedele korraldame hääletuse.
 • Hääletamine toimub ajavahemikul 19. aprill kuni 2. mai.
 • Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased linnakodanikud, kes identifitseeritakse.
 • Hääletamine toimub elektrooniliselt VOLISE keskkonnas
 • Neile, kellel pole võimalust hääletada kodus, luuakse Võru linnavalitsuse infosaalis toetavad tingimused. Kaasa tuleb võtta ID-kaart.

Kaasava eelarve menetlemise kord on leitav SIIT

Ootame aktiivset ja loovat osalemist!

Lisainfo:
Kerstin Tammjärv
rahandusosakonna juhataja
kerstin.tammjarv@voru.ee
tel 7850 919
gsm 506 7558