Hinnakiri ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Hinnakiri on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 09.12.2020 korraldusega nr 593 Teenuste hinnad.
Vaata ka  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord