Hangete arhiiv

« Tagasi

Lehekottide kogumine, vedu ja tühjendamineVõru linnas.

Hanke nimetus: Lehekottide kogumine, vedu ja tühjendamineVõru linnas.

 

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Tiina Randjärv

 

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Võru linna territooriumilt nimekirja alusel lehekottide kogumine  ja vedu Võru linna kompostimisplatsile kahe leheveoringiga.

 

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

 

5.   Hankelepingu kestus
lepingu kestus: 11.10.2021 -20.11.2021

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist või tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Pakkumus koostada vastavalt Lisa 3 ja allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „Lehekottide kogumine, vedu ja tühjendamineVõru linnas. "

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 20.september 2021 kell 10.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: odavaim hind

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Käsunduslepingu projekt

Lisa 3 Pakkumuse vorm