Lapse eestkostja toetus

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Lapse eestkostja igakuine toetus määratakse isikule, kelle eestkostel on rahvastikuregistri andmetel Võru linna sissekirjutusega alaealine laps.

Kestvus

Lapse eestkostja toetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Toetus määratakse taotluse esitamisele järgnevast kuust.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja Lastekaitsespetsialist  Merike Aasmäe, tel 5309 1279, e-post merike.aasmae@voru.ee, Tartu tn 23, kab 5.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus lapse eestkostja toetuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument
  • vajadusel eestkostet tõendav kohtumäärus
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm