28.03.22

Staatus: algatatud

Tellija: Võru Linnavalitsus

Koostaja: Visioonprojekt OÜ

Algatamise õigusakt 07.10.2020

Maa-ala skeem

 

Eskiislahendus

Seletuskiri

Kontaktvöönd

Tugiplaan

Põhijoonis

Tehnovarustus

Muinsuskaitse eritingimused

 

Toimetaja: SIRLI KOKK