Jüri tn 83 ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
 
Staatus: Vastuvõetud
Tellija: DGN MARKETING OÜ
Koostaja: OÜ Hendrikson & Ko
 

Algatamine: 26.08.2015
Asendiplaan