Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek

1. Taotletav detailplaneeringu ala

See väli on kohustuslik.

2. Üldandmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Detailplaneeringu lähtematerjal

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

4. Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

5. Tehnovõrgud

6. Taotluse kohustuslikud lisad

1. Katastriplaani ja omandiõigust tõendavate dokumentide koopiad, 2. Volikiri (volitatud isiku puhul), 3. Asendiplaan, 4. Lahendusskeem

See väli on kohustuslik.