ANDMETE PARANDAMINE JA MUUTMINE

Kirjeldus

Kui isik soovib muuta enda, oma alaealiste laste või eestkostetavate rahvastikuregistri andmeid, saab ta esitada avalduse maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele sh Võru Linnavalitsusele. Statistilisi andmeid saab muuta nii kohapeal kui ka portaalis rahvastikuregister.ee.

Andmete muutmine ja parandamine on riigilõivuvaba.
Avalduse esitamine

Avalduse saab esitada Võru Linnavalitsusele alljärgnevalt:

  • isiklikult ja kirjalikult asutusse kohale tulles;
  • kirjalikult posti teel, saates avalduse, alusdokumendi ja koopia oma isikuttõendavast dokumendist perekonnaseisuasutusse;
  • elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult, saates avalduse ja alusdokumendi ametniku e-postile.

Vajaminevad dokumendid

  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • dokument, mis tõendab andmete muutmise või parandamise alust.

Taotlusvorm (täidetav paberkandjal ja elektrooniliselt): andmete muutmise ja parandamise avaldus;

Võru Linnavalitsuses võtab avalduse vastu:
Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel  5302 1937; PUHKUS 15.07.-23.07.24, 26.07.-28.07.24.
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12 Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Õigusaktid