Sõjapõgenike isikukoodi taotlemisest ja esmasest vajalikust infost
 

Ukraina sõjapõgenikud saavad isikukoodi taotleda Võru Linnavalitsuse infosaalis (Jüri 11). Infosaalis jagatakse ühtlasi esmast vajalikku informatsiooni, aidatakse vajadusel broneerida aeg ajutise kaitse taotluse esitamiseks PPA büroos, kaardistatakse Võru linna saabunud põgenike esmased vajadused ning kogutakse infot nende abistamise paremaks korraldamiseks.

Isikukood teeb asjaajamise lihtsamaks. Selle alusel saab inimese infot menetleda erinevates Eesti andmebaasides (näiteks Hariduse Infosüsteem, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, omavalitsused). 

Ajutise kaitse (aastase elamisloa) taotlemiseks peab minema Tartusse PPA teenindussaali (Riia 132). Taotluse esitamiseks tuleb eelnevalt broneerida aeg https://broneering.politsei.ee/. Ajutise kaitse saanud sõjapõgenik saab Eesti kodanikuga võrdsed õigused tööle asumiseks, toimetulekutoetusele ja teistele riiklikele toetustele.

Ukraina sõjapõgenikud (sh nende alaealised lapsed) saavad kanda oma elukoha andmed rahvastikuregistrisse ühe kuu jooksul pärast elamisloa saamist nagu seda teevad ka teised Eestis elamisloa alusel elavad isikud. Oma elukoha andmed rahvastikuregistrisse kandmiseks tuleb esitada Võru Linnavalitsuse infosaali (Jüri tn 11) järgmisel vormil - Elukohateade (pdf). Pärast seda saab linn hoolitseda oma raskustesse sattunud inimest eest, maksta toetusi jne.

Ühtlasi ootame erinevat küsimusi ja infot, mis puudutab Võru linna sõjapõgenikke, nende majutamist jms e-posti aadressile ukraina@voru.ee

Kutsume üle liituma ka Facebookis on loodud grupiga „ Ukrainlased Võru maakonnas". Grupiga võivad liituda Võrumaal elavad Ukraina juurtega inimesed, kõik siia Ukrainast saabunud/saabuvad inimesed ning kõik kaasamõtlejad ja aitajad. Grupis aidatakse ja toetatakse Võrumaal elavaid ukrainlasi, jagatakse erinevat infot, püütakse koos leida lahendusi ja vastuseid.

Abistav Võru linna kaart asub SIIN

 

Sotsiaalabi Võrus

Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakond asub aadressil Tartu tn 23 ja on avatud  esmaspäevast-neljapäevani 8.00-17.00 (lõuna 12.00-13.00), reedel 8.00-16.00 (lõuna 12.00-13.00). Kontakttelefon 53076521.

Sotsiaaltööosakond korraldab:

 1. sotsiaalnõustamist s.h. riigi ja kohaliku omavalitsuse toetused ja teenused;
 2. erakorralise toiduabi saamist;
 3. toimetulekutoetuse taotlemist.

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetust saavad taotleda alates 24.02.2022. aastast Eestisse saabunud Ukraina kodanikud, kes on saanud ajutise kaitse staatuse.

Esmase toimetulekutoetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • taotlus toimetulekutoetuse saamiseks;
 • kõigi pereliikmete isikut tõendavad dokumendid;
 • kõigi pereliikmete tähtajalise elamisloa andmise otsus ajutise kaitse alusel.

Järgmise kuu toimetulekutoetuse saamiseks tuleb esitada  lisaks eluasemekulude hüvitamise  dokumendid:

 • eluruumi kasutamist lubav leping (üürileping, kasutusleping);
 • eluasemekulude dokumendid (üürikviitung, elektriarve)

Esmane toimetulekutoetus makstakse välja Võru Linnavalitsuse kassast sularahas. Järgmise kuu toimetulekutoetuse saamiseks peab taotleja omama  Eesti pangas arvelduskontot. Välisriigi arvelduskontole toetust ei maksta.

Toimetulekutoetust on võimalik taotleda Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnas järgmistel vastuvõtuaegadel:

 • esmaspäeval 9.00-12.00 ja 13.30-17.00
 • teisipäeval, kolmapäeval 13.30-17.00 
 • neljapäeval 9.00-12.00
 • reedel 8.30-12.00
 
Lasteaed ja kool
 
Võru Linnavalitsuse infosaalis on avalduste blanektid sõjapõgenike lastele lasteaia- ja koolikohtade taotlemiseks. Taotlus tuleb täita linnavalitsuse infosaalis. Taotluse täitjaga võetakse ühendust.
Blanketid on leitavad ka Võru linna veebilehelt: https://www.voru.ee/et/asjaajamisjuhised-ja-blanketid
 

Hariduskoordinaator: yuliia.demchenko@voru.ee,  tel +372 503 6056, keeled: ukraina, inglise, vene.

Huvitegevus ja vaba aeg

Soovin ukrainlastele pakkuda elukohta, muud abi

Head võrukad kellel on võimalus anda Võru linnas oma elupindu kasutusse/üürile, andke meile sellest teada! Abi on väga vaja!

Kogume infot Võru linnas olevate vabade eluruumide kohta, mille omanikud on nõus need andma kasutada sõja eest pagenud ukrainlastele. Arvestada tuleb, et esialgu mõned nädalad heategevuslikus korras. Esimesel võimalusel sõlmitakse üürileping.

Kui Ukraina sõjapõgenikel puudub siin püsiv sissetulek (ei ole tööl), siis peale ajutise kaitse saamist on võimalik neil taotleda toimetulekutoetust, millega kompenseeritakse elamispinnaga seotud kulud.

Pagulasabi.ee keskkonda registreeritud korterite nimekirja osas on meil pidevalt ülevaade olemas ja täiendavat registreerimist pole vaja.

Vajadus uute eluruumide järele suureneb päev-päevalt.

Elukohtade pakkumised palume saata e-postile: ukraina@voru.ee

Kirjas märkige ära:
- kontaktandmed
- eluruumide aadress
- tubade arv
- ruutmeetrite arv
- olemasolevate magamiskohtade arv
- mis hinnaga pakutakse majutust (tasuta, kommunaakulud, täisüür)
- kui pikalt on võimalus majutada

Aitäh hoolimast!

Üürilepingute näidised:

eesti keeles
ukraina keeles
vene keeles
 

Soovin ukrainlastele pakkuda tööd

Töötukassa avas tööpakkumiste keskkonna Ukraina sõjapõgenikele. Loe lähemalt SIIT
 

Annetusvõimalused Võrus

Võru kogumispunkt Ukraina toetuseks

 • Võru Kreutzwaldi kooli fond avas linnavalitsuse palvel eraldi allfondi – Võru abi Ukrainale. Selle fondi kontole ootame annetusi Võru linnaga seotud Ukraina sõjapõgenike toetuseks. Annetatud summasid kasutatakse Ukraina sõjapõgenike abivajadustega seotud kulude katmiseks Võrus ning Võru sõpruslinna Kanivi toetamiseks.

  Annetuste tegemiseks vajalik teave:
  Makse saaja: Võru Kreutzwaldi kooli fond SA
  Konto nr: EE251010220294522229

  Annetusi saab ettevõtja kanda fondi maksuvabalt. Eraisikud saavad annetatud summa tuludeklaratsiooni esitamisel maha arvata oma maksustatavast tulust.

  Kõik kulutused fondist tehakse kooskõlastatult linnavalitsusega. Igakuiselt anname avalikult ülevaate laekunud summadest ja tehtud kulutustest.

 • Ukraina sõjas kannatanute abistamiseks vajalikke asju võetakse Võru linnas vastu Saagu Parem ruumides, Jüri 19 a (NB! Hoone lõunapoolne OTSAAKEN) kella 8–20.

 • Kõik, kes soovivad Saagu Parem keskuses vabatahtlikuna panustada, saab end registreerida siin: https://xoyondo.com/dp/X8vUMwPBd4pIufn

 • Linnavalitsus kogub majutuspaikade sisustamiseks varustust. Loe SIIT
Lemmikloomad
 

KOERA, KASSI JA VALGETUHKRUGA UKRAINAST EESTISSE:

Eesti lihtsustab seoses Ukraina sõjaolukorraga ajutise menetluse korras Ukrainast saabuvate põgenike ja Venemaalt naasvate EL-i kodanikega kaasas olevate lemmikloomade liikumise nõudeid. Nõuded leevenevad eelkõige koertele, kassidele ja valgetuhkrutele, kes ei vasta ühele või mitmele allpool loetletud veterinaarnõudele, kuid seda tingimusel, et kui lemmikloomaomanik teavitab kaasa võetud lemmikloomast nii Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA) kui Maksu- ja Tolliametit.

Ukraina põgenike lemmikloomad https://pta.agri.ee/koera-kassi-ja-valgetuhkruga-ukrainast-eestisse#info-eesti-keeles

 

Vajalikud kontaktid:
Eestis viibimine, ööbimine, olmeküsimused: 1247 / +372 600 1247
Psühholoogiline abi: +372 614 7393
Arstiga konsulteerimine: 1220 / +372 634 6630
Hädaabi: 112
Ukraina kogukond: +372 5650 2572
Ukraina Suursaatkond: +372 601 5815
Pagulasabi: pagulasabi.ee
 
 

KLIKKA PILDIL, et avada kriis.ee lehel olev info.