Karja tn 2, Roosi tn 1, Roosi tn 1a, Väike tn 14, Väike tn 14a maaüksuste ja neid ümbritseva maa-ala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: OÜ Marikon Grupp
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 

Algatamine: 14.12.2005
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 14.11.2007
Kehtestamine: 08.04.2009
Arhiivikood: 187-DP-09

Detailplaneeringu failid