Varjupaigateenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus
Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. 
Teenusel on tagatud ööbimiseks voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.
Lisaks sellele on teenusel võimalik kasutada päevakeskust ja kööki ning nende ruumide juurde kuuluvat inventari.
Teenuse kasutajal on õigus:
  1. kasutada dušši hügieenitoimingute teostamiseks;
  2. saada sotsiaalnõustamist, mille hulka kuulub abistamine asjaajamisel;
  3. saada vajadusel erakorralist toiduabi. 

Teenuse saaja on isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru linnas. Vältimatu abi korras on teenuse saaja isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel väljaspool Võru linna.

Kestvus Varjupaigateenusel viibimise aeg on sõltuv teenuse kasutaja vajadustest. 
Õigusaktid Varjupaigateenuse osutamise kord
Korraldaja Nöörimaa Tugikodu (Räpina mnt 22, Võru linn) juhtumikorraldaja,  tel 786 4796; 5300 7637

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Varjupaigateenuse taotleja täidab teenusele saabudes varjupaigateenuse kasutaja ankeedi ja tutvub varjupaigateenuse ja päevakeskuse sisekorrareeglitega, keelatud esemete ja ainete nimekirja ning ülevõtmise ja tagastamise korraga ning mahajäetud esemete käitlemise korraga.
Vajaminevad
dokumendid
Varjupaigateenusele saabudes tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument.