Võru Linnavalitsus võtab teenistusse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise ajaks

LASTEKAITSESPETSIALISTI

Teenistusülesanneteks on:

 • Võru linna laste hoolekande korraldamine;
 • abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine;
 • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, võrgustikutöö; 
 • vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;
 • koostöö tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega.

Kandidaadile esitatavad nõudmised:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele valdamine kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus (kasuks tuleb sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistri (STAR) kasutamisoskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus;
 • väga hea pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime;
 • eetilisus, tolerantsus ja usaldusväärsus;
 • algatusvõime ja loovus.

Lisainfo:

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendava dokumendi koopia saata 10. juuliks 2017 aadressil Võru Linnavalitsus, Jüri 11, 65620 Võru või e-kirja teel info@voru.ee, märgusõna „Lastekaitsespetsialist".

Asukoht:                                            Võru Linnavalitsus
Teenistusse asumise aeg:           2. oktoober 2017
Teenistuskoha tüüp:                       ametnik
Kontaktisik:                                       Eve Breidaks
Kontakttelefon:                                 785 0921 või  5307 6521
Veebileht:                                          www.voru.ee