Võru linna teede ja tänavate teekatte seisukord 2007. a
 

Koostas: AS Teede tehnokeskus
Ulatus: Spetsiifiline
Valmimisaeg: 01.03.2007
Asukoht: Ehitus- ja planeerimisosakond
 
Aruanne sisaldab Võru linna teede ja tänavate teekatete seisukorra analüüsi 2007.a. tehtud teekatete seisukorra andmete mõõtmistulemuste põhjal.