Võru linna koolilaste tajukaardi uuring
 

Koostas: Handrikson & Ko
Ulatus: Spetsiifiline
Valmimisaeg: 07.03.2007
Asukoht: Ehitus- ja planeerimisosakond
 
Võru koolilaste tajukaardiuuringu eesmärgiks on välja selgitada koolilaste nägemus oma kodulinnast ja tekitada nendepoolne kognitiivne tajukaart planeeritavast territooriumist.