Võru Võti 2006
 

Koostas: uuringutejuht Faktum & Ariko, teostaja Aune Past
Ulatus: Üldine
Valmimisaeg: 01.07.2006
Asukoht: Arendusosakond
 
Uuringu eesmärk on kaardistada Võru kui turismipaiga tuntust ja populaarsust, samuti leida põhjuseid, miks inimesed külastavad/ ei külasta Võrut. Võru kuvandi analüüs spetsiaalse piirkonna imago mõõtmismeetodiga peab andma Võru olemasoleva kuvandi Eestis.