Võru linna, Antsla maantee, Tartu tänava ja Vabaduse tänava sildade ekspertiis
 

Koostas: AS Teede Tehnokeskus
Ulatus: Spetsiifiline
Valmimisaeg: 01.07.2006
Asukoht: Ehitus- ja planeerimisosakond
 
Antsla maantee, Tartu tänava ja Vabaduse tänava sildade ülevaatus, üldiseloomustus ja tulemused.