Võru linna CO2 heitkoguste lähteinventuur (2014)

 
Koostas: Tartu Regiooni Energiaagentuur
Ulatus: Võru linn
Valmimisaeg: 02.06.2014
Asukoht: TREA
 
CO2 heitkoguste lähteinventuur on analüüs, mille käigus kaardistatakse energiatarbimisest tulenevad CO2 heitkogused kohaliku omavalitsuse territooriumil (Võru linn). Lähteinventuur koostati Intelligent Energi Europe programmist rahastatud projekti "MERSHARTILITY" raames.