Võrumaa ettevõtlusalade väljaarendamise teostatavus-tasuvusanalüüs ning turundusplaan (2013)

 
Koostas: Cumulus Consulting OÜ ja Civitta International OÜ
Ulatus: Võrumaa 
Valmimisaeg: 30.11.2013
Asukoht: Võru Maavalitsus
 
Võrumaa ettevõtlusalade väljaarendamise teostatavus-tasuvusanalüüs ning turundusplaan. Võrumaa ettevõtlusalade Misso, Väimela, VÕRUSOO, Kobela, Vastseliina ja Rõuge teostatavus-tasuvusanalüüsi ning turundusplaani (TTA) üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa Eesti, Läti ja Vene piirialade majandusliku ning sotsiaalsele integratsiooni edendamisele läbi kohalike ja regionaalsete asutuste koostöö, samuti laiendada väike- ja keskmise suurusega ettevõtete äritegevuse võimalusi. Uuringu tellija: Võru Maavalitsus Võru Linnavalitsus osaleb projektis kaasatud partnerina.