Võru linna ja maakonna ühistranspordiuuring 2004

 
Koostas: Valikor Konsult OÜ
Ulatus: Spetsiifiline
Valmimisaeg: 07.03.2004
Asukoht: Võru Linnavalitsus
 
Loenduse eesmärgiks oli liinide täituvuse uuring, sõitjate arvu ja kontingendi kindlaks määramine peatuste lõikes. Lisaks ühistranspordiuuringule viidi läbi Võru linna liiklusuuring Võrust väljuvatel/sisenevatel peateedel 27. mail 2004. a hommikusel ja õhtusel tipptunnil. Uuringu käigus fikseeriti linna piiril sõidukite arv ja nendes olevate reisijate arv.