Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2017

« Tagasi

Võru Linnavalitsuse istung 19. juulil

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine
Jüri Tambetsile anti nõusolek avaliku ürituse "Võrkpall sõpruskonnaga" korraldamiseks ning puhkeala sulgemiseks 29. juulil 2017 kella 14–19 Võrus Tamula supelrannas.

Mittetulundusühingule Haanja Rattaklubi anti nõusolek:
korraldada XIV 1784 m linnajooks 18. augustil 2017 kella 17–20.30 ning sulgeda Vabaduse tänav lõigus Jüri kuni Kooli tn;
korraldada Võru XII rattaralli 19. augustil 2017 kella 7–18 ning sulgeda spordikeskuse parkla ja Kooli tn lõigus Kagukeskus kuni Räpina mnt.

Mittetulundusühingule G.M.Racing Spordiklubi anti nõusolek autoralli Eesti meistrivõitluste V etapi "15. Lõuna-Eesti ralli" raames avaliku ürituse korraldamiseks ning pargi, tänavate, parklate ja väljaku sulgemiseks 25. ja 26. augustil 2017 Võru linnas.
Kesklinna park suletakse ralli avatseremooniaks 26. augustil kella 16–23 ja lõputseremooniaks 26. augustil kella 17.30–23; osaliselt suletakse 25. augustil kella 18.30–22.45 linnakatseks Paju tn, Jüri tn, Räpina mnt, Petseri tn, Kooli tee, Võru Spordikeskuse ja Nooruse kaubanduskeskuse juures asuvad parklad; Vabaduse väljak võistlusautode kinniseks pargiks 26. augustil kella 7–23.   

Mittetulundusühingule Tenniseklubi VSOP anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna sünnipäeva ööturniir segapaarismängus 2017" korraldamiseks 18. augustil kella 19-st – 19. augustil 2017 kella 03-ni Võru linnas Vee tn 4a asuval tenniseväljakul.

Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Algatati Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguste määramiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,4 ha. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse kinnistu jagada ning määrata ehitusõigused väikeloomakliiniku rajamiseks.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Vilja tn 27e katastriüksuse (pindala 2880 m², sihtotstarve 100% tootmismaa) jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid, sihtotstarbed ja pindalad järgnevalt:
Vilja tn 27e, pindala 1180 m², sihtotstarve 100% tootmismaa;
Vilja tn 27g, pindala 1692 m², sihtotstarve 100% tootmismaa.

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihanke "Koreli tn 22, 24 ja 26 vahelise parkimisala rajamine" edukaks pakkumuseks tunnistati osaühingu Kopa Grupp pakkumus, kui madalaima hinnaga pakkumus,  maksumusega 28 655,55 eurot (hind ei sisalda käibemaksu).

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn