Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2017

« Tagasi

Tööalase rehabilitatsiooni teenus - kellele ja miks?

2016. aastal käivitunud töövõimereformi eesmärgiks on muuta suhtumist vähenenud töövõimega inimestesse ning aidata neil toime tulla avatud tööturul. Eesti Töötukassa on loonud mitmeid uusi teenuseid, et pakkuda senisest rohkem tuge pikaajalise haiguse või puudega inimestele nii tööle saamiseks kui tööl püsimiseks.

mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abiÜheks selliseks teenuseks on tööalane rehabilitatsioon. Teenus on mõeldud püsiva puude, püsiva töövõimetuse või osalise töövõimega inimestele. Oluline on, et ollakse tööealine ja vahet ei ole, kas alles õpitakse, töötatakse või ollakse registreeritud töötu ning alles otsitakse tööd.

Tegemist ei ole üksiku spetsialisti konsultatsiooniga vaid vastavalt vajadusele on võimalik abi saada erinevatelt spetsialistidelt ehk rehabilitatsioonimeeskonnalt, kuhu võivad kuuluda nii psühholoog, logopeed, füsioterapeut, kogemusnõustaja, tegevusterapeut, loovterapeut, eripedagoog, arst (sh psühhiaater) või õde. Teenuse abil  saab näiteks parandada oma haigusest põhjustatud:

- liikumisoskusi või kõnet,
- õppida kasutama tervisega seotult abivahendeid,
- arendada suhtlemist,
- lahendada psühholoogilisi probleeme,
- tulla toime igapäevaelu korraldamisega,
- saada nõu ja abi sotsiaaltöötajalt
- selgitada välja sobiv töö
- kohaneda tööeluga jne.

Tegevused toimuvad teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis. Spetsialistide meeskond saab nõustada, kuidas saate tulla toime puude või haigusega ning leida enda võimetele sobiv töö. Juhul, kui te töötate,  siis on võimalik õpetada vastavalt olemasolevale puudele või tervisehäirele õigeid töövõtteid ja selgitada, kuidas on võimalik vajadusel kohandada töökeskkonda. See aitab suurendada  teie töövõimet ja  hoida olemasolevat töökohta ning suurendada enesekindlust ja toimetulekut. 

Kui teil on vaja tervishoiuteenust, taastus- ja sanatoorset ravi, siis pöörduge oma pere- või eriarsti poole.

Kuhu pöörduda  tööalase rehabilitatsiooni saamiseks?

Kui teil on soov saada teenust, kuid te ei tea, kas kuulute nimetatud sihtgruppi, siis pöörduge julgelt info ja abi saamiseks lähimasse töötukassa büroosse.

- Registreerige aeg juhtumikorraldaja vastuvõtule;

- Töötukassa juhtumikorraldajaga koos hinnatakse teie teenusevajadust ja lepitakse kokku teenusel osalemise eesmärk;

- Valige enda jaoks sobiv rehabilitatsiooniasutus  (Eestis on üle 65 teenuse osutaja);

- Leppige kokku  kohtumine enda poolt valitud teenuse osutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;

- Töötukassa kinnitab koostatud tegevuskava ja  saate alustada  teenusel osalemist.

Teenus saab kesta sõltuvalt  teie vajadusest kuni aasta ning töötukassa  tasub teenuse eest kuni 1800 eurot kalendriaastas.  Teenusel osalemisel makstakse sõidu-ja majutustoetust. 

Teenuste info veebis - https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

Töötukassa Võrumaa osakond asub Võrus, Jüri 19a, kontakttelefon 786 8750

Antsla büroo asub Antsla linnas Kreutzwaldi 1, kontakttelefon 5341 8841

 

Anu Harjo
Eesti Töötukassa teenusejuht