Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2017

« Tagasi

Suve jooksul teostatavatest teede ehitustöödest

Täna, 21. juunil alustas Roadwest OÜ tänavate ehitustöid Tartu ja Põllu tänavalt.

Tartu tn 31 ja 33 kinnistute vahelise linna tänavamaa rekonstrueerimisel freesitakse olemasolev teekate ning tagatakse teelt sademevete ärajuhtimine. Seejärel rajatakse tasanduskiht, millele paigaldatakse uus asfaltbetoonkate. Samad tööd teostatakse ka F. R. Kreutzwaldi tn 52a ja 54 kinnistute vahelise tänavamaal.

Lisaks pinnatakse Tamula tänav 2,5-kordse pigi-killustik meetodil. Ohutuma ja mugavama liiklemise tagamiseks laiendatakse u 1 meetri võrra olemasolevat teetammi ning tänava äärde rajatakse sademeveekraav.

Roosi tn kõnniteel lõigus F. R. Kreutzwaldi ja Tamula tn kaevatakse välja olemasolev pinnas, paigaldatakse äärekivid ning seejärel betoonkivikate koos aluskonstruktsioonidega.

Põllu tn 4 kinnistule rajatakse juurdepääsutee Põllu tn 4a ja Põllu tn 8 vaheliselt alalt, et Wermo ja KEIKi territooriumil tegutsevatele ettevõtetele tagada parem ligipääs ja seeläbi lihtsustada ettevõtete igapäevast toimimist. Kinnistu piirilt eemaldatakse aed, kaevatakse välja olemasolev pinnas ning seejärel rajatakse killustikust kandekonstruktsioon, mis teelt sademevete äravoolu tagamiseks profileeritakse ja tihendatakse. Kandekonstruktsioonile paigaldatakse asfaltbetoonkate.

Lisaks juurdepääsutee rajamisele on linnavalitsus viimas läbi riigihanget Põllu tänava ülepindamiseks lõigus Võrusoo katlamaja sissesõit kuni Põllu tn 1e kinnistuni. Tööde maht on u 4500 m². Ettevalmistustööna on käesoleval kevadel teostatud Põllu tänaval teepeenarde tasandamine, et tagada ülepinnatavalt tänavalt parem sademevee ärajuhtimine pikendades sellega märgatavalt katte eluiga.

 

Suve jooksul veel täiendavalt tehtavatest teede ehitustöödest:
 

Liitva asum
Kanepi tänava Tallinna maantee ja Tulbi tänava vahelise lõigu rekonstrueerimistööd, mille käigus freesitakse olemasolev teekate ning tagatakse teelt sademevete ärajuhtimine. Tasanduskihile teostatakse pindamine 2,5 kordselt pigi-killustik meetodil. Samad tööd tehakse ka Lina, Niine, Ülase, Orase ja Tulbi tänavatel ning Kanepi tänava lõigul alates Tulbi tänavast. Lisaks paigaldatakse tänavate alasse sademevete ärajuhtimiseks kokku 85 meetrit teetruupe. Ehitustööd Liitva asumis teostab Asfaldigrupp OÜ.

Võrukivi linnaosa
Eterniidi ja Kruusa tänavatel ning endisel Linavabriku territooriumil asuval tänavamaal freesitakse olemasolev teekate ning tagatakse teelt sademevete ärajuhtimine. Tasanduskihile teostatakse pindamine 2,5 kordselt pigi-killustik meetodil. Lisaks paigaldatakse sademevete ärajuhtimiseks üks 10 meetrine teetruup.

Pae tänaval teostatakse eelnevate tänavatega samad tegevused, kuid enne olemasoleva katte profileerimist teostatakse seal piirnevate kinnistute sademeveeprobleemide lahendamiseks olemasoleva teepinna koorimine 10 cm madalamaks. Lisaks rajatakse tänava äärde ka u 70 meetrit sademeveekraavi.
Ehitustööd Võrukivi linnaosas teostab Asfaldigrupp OÜ.

Kubja linnaosa
Laane tänava Kubja tee ja Vindi tänava vahelise lõigu rekonstrueerimistööde käigus freesitakse olemasolev teekate, seejärel rajatakse killustikust kandekonstruktsioon ning paigaldatakse sõidutee äärekivid ja paigaldatakse teemaalt sademevete ärajuhtimiseks neli autonoomset restkaevu. Kandekonstruktsioonile paigaldatakse asfaltbetoonkate. Laane tänaval asuva parkla rekonstrueerimisel teostatakse veel enne äärekivide paigaldust, aluste ehitust ning asfalteerimist ka olemasoleva pinnase väljakaeve.

Laane tänavaga piirneva 2,5 meetri laiuse kõnnitee ehitusel tõstetakse ümber kaks tänavavalgustit ja tuletõrjehüdrant, paigaldatakse äärekivid ning rajatakse betoonkividest katend koos kandekonstruktsioonidega.

Okka, Aasa, Nõmme, Vindi, Käbi, Oksa ja Linnu tänavatel ning Laane tänava Vindi tänava ja Männiku tee vahelises lõigus teostatakse olemasoleva kruuskatte profileerimine, et tagada teelt sademevete ärajuhtimine. Rajatud tasanduskiht pinnatakse 2,5 kordselt pigi-killustik meetodil. Lisaks paigaldatakse tänavate alasse sademevete ärajuhtimiseks üks teetruup.
Ehitustööd Kubja linnaosas teostab Teearu Grupp OÜ.

Soovime juhtida tähelepanu, et kuna ehitustööde teostamisel vanad teekatted täies mahus likvideeritakse, siis ei ole Võru Linnavalitsus pidanud mõistlikuks ega majanduslikult otstarbekaks käesoleval kevadel suurt rõhku panna nendel tänavatel aukude lappimisele. Tänavate hooldajale on tehtud eesmärgiks tagada kuni ehitustööde alguseni nimetatud piirkondades elementaarne läbitavus ning kasutada kokkuhoitud materjali teiste tänavate remonttööde kvaliteetsemaks teostamiseks.

Ehitustööd võivad kaasa tuua mõningasi lühiajalisi seisakuid ja muudatusi liikluskorralduses.   Palume ehitustööde käigus pöörata erilist tähelepanu liikluskorraldusvahenditele ning teel liikuda võivatele ehitusmasinatele ja -töölistele. Palume mõistvat suhtumist ja vabandame tekkida võivate ebamugavuste pärast!

Lisainfo: Linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm, tel 78 50 949