Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2017

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 7. juunil

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemised
Mittetulundusühingule Eesti Võrkpalli Liit anti nõusolek avaliku ürituse "Eesti Rannavolle Karikasarja etapp" korraldamiseks ja puhkeala sulgemiseks Võrus Tamula supelrannas 16. juunil kella 17–20; 17. juunil kella 10–20 ja 18. juunil kella 10–20.

Mittetulundusühingule Võru Folkloorifestival anti luba 06.–09.07.2017 toimuva XXIII Võru pärimustantsu festivali raames korraldada:
- rongkäik 06.07.2017 kella 17st kuni rongkäigu läbimiseni marsruudil Kreutzwaldi park–Katariina allee–Jüri tn–Liiva tn;
- käsitöölaat 07.–09.07.2017 kella 10–18 Vabaduse tänaval Jüri tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava vahelisel lõigul, F. R. Kreutzwaldi tänaval Vabaduse tänava ja Liiva tänava vahelisel lõigul ning Liiva tänaval F. R. Kreutzwaldi tänava ja Jüri tänava vahelisel lõigul;
- käsitöötelgi töötoad 07.–09.07.2017 kella 10–15 Kesklinna pargis;
- vabaõhu tantsutuba 07.–09.07.2017 kella 10–12.30 Kesklinna pargis;
- simman  08.07. kella 22 – 09.07.2017 kella 03 Võru Kandle (Liiva tn 13) aias;
- õhtulaulud 08.07.2017 kella 21–22 Tamula supelranna maaüksusel;
- folkaeroobika 08. ja 09.07.2017 kella 9–10 Friedrich Reinhold Kreutzwaldi pargis;
- tänavatants 08.07.2017 kella 20–21 Vabaduse väljakul;
- pannkoogihommik 09.07.2017 kella 10–11 Kesklinna pargis;
- pika laua pidu 09.07. kella 21 – 10.07.2017 kella 02 Kesklinna pargis.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elisa Eesti AS kasuks kinnistule Jaama tänav (registriosa nr 2720541, katastritunnus 91901:013:0083, sihtotstarve transpordimaa). Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Üksikelamu laiendamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
Nõustuti Liitva tn 41 kinnistul asuva olemasoleva üksikelamu laiendamisega üle 33% esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata. Kinnitati projekteerimistingimused.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine
Algatati Veskijärve tn 5 kinnistul hoonestusala suurendamiseks ja hoone püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn