Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2017

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 29. novembril

"Võru Järve Kooli arengukava aastani 2021" muutmine
Kinnitati "Võru Järve Kooli arengukava aastani 2021" muudetud tegevuskava.

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti Raami tn 6 katastriüksuse jagamisega kaheks ning määrati moodustatavatele katastriüksustele aadressid, sihtotstarbed ja pindalad:
Raami tn 6, pindala 3273 m², sihtotstarve 90% tootmismaa, 10% ärimaa;
Raami tn 6a, pindala 1399 m², sihtotstarve 90% tootmismaa, 10% ärimaa.

Nõustuti Vilja tn 27e katastriüksuse jagamisega kaheks ning määrati moodustatavatele katastriüksustele aadressid, sihtotstarbed ja pindalad:
Vilja tn 27e, pindala 1180 m², sihtotstarve 100% tootmismaa;
Vilja tn 27g, pindala 1692 m², sihtotstarve 100% tootmismaa.

Maade ostueesõigusega erastamine
Nõustuti Tallinna mnt 46 maa ostueesõigusega erastamisega ehitise omanikule, erastatava maa suurus on 905 m² ja sihtotstarve 100% ärimaa.
Nõustuti Tallinna mnt 42c maa ostueesõigusega erastamisega ehitise omanikule, erastatava maa suurus on 2888 m² ja sihtotstarve 50% tootmismaa, 50% ärimaa.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba ristmiku ümberehitamiseks asukohaga Räpina maantee T1, Vilja tänav, Pikk tänav.

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn