Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2017

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 27. septembril

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võru Kesklinna Kooli peahoone ja õueala rekonstrueerimine".

Äriruumi üürilepingu pikendamine
Pikendati ühe aasta võrra Võru Linnavalitsuse ja osaühing Benefit RMP vahel sõlmitud üürilepingut Jüri tn 54 hoone ruumide osas.
Pikendati ühe aasta võrra Võru Linnavalitsuse ja mittetulundusühingu Võru Täisevangeelne Võru Hosianna Kogudus vahel sõlmitud üürilepingut Jüri tn 54 hoone ruumide osas.

Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks
Määrati kuue korteriga Jaama tn 2 elamule korteriomandi seadmiseks ehitise teenindamiseks vajalik maa pindalaga 3403 m². Maaüksuse aadressiks määrati Jaama tn 2 ja maa sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba üksikelamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Vilja tn 53.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba kogudusehoone laiendamisele ja ümberehitamisele asukohaga Uus tn 21.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn