Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2017

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 27. detsembril

Teenuslepingute sõlmimine 
Taristuhaldus OÜ-ga otsustati sõlmida hooldusteenuste osutamise leping Võru linna haljastute ja Jüri tn 54 kinnistu hooldamiseks. Lepingu tähtaeg on 01.01.2018 - 31.12.2018, haljastute hooldusteenuse hind 13 708 eurot ühes kalendrikuus ja Jüri tn 54 kinnistu hooldusteenuse hind 290 eurot ühes kalendrikuus (hinnad sisaldavad käibemaksu). 
Taristuhaldus OÜ-ga otsustati sõlmida leping tänavavalgustuse teenuse osutamiseks. Muuhulgas kohustub Taristuhaldus OÜ 2018. aastal välja ehitama 20 uut valgustuspunkti (Jõhvika tänav T1 - 4 tk, Laane tn 3b (spordiväljak) - 1 tk, Pikk tänav (Pikk tn 20a juurde suunduv tänavalõik) - 3 tk, Muraka tänav T1 - 2 tk, Põllu tänav T1 (kuni Piiri tänav T4-ni) - 5 tk, Piiri tänav T4 - 3 tk ja Männiku tänav T2 (kuni Männiku tn 43b-ni) - 2 tk) ning uute LED valgustite vastu välja vahetama 20 naatriumvalgustit (Tallinna maantee). Lepingu tähtaeg on 01.01.2018 - 31.12.2018 ja lepingu hind 4800 eurot ühes kalendrikuus (hind sisaldab käibemaksu). 
 
Ehitusloa väljastamine 
Väljastati ehitusluba Kubija järvele kalastusplatvormi ehitamiseks. 
            
2016. aasta nõude lootusetuks tunnistamine 
Tunnistati lootusetuks 2394,60 euro suurune nõue Interior Trade Baltic OÜ  vastu ning otsustati kanda nimetatud summa bilansist välja seisuga 31. detsember 2017. 
Võru Kesklinna Kool tellis Interior Trade Baltic OÜ-lt istepink-nagid ja tegi 20. jaanuaril 2015  ettemaksu 2394,60 eurot. Ettevõte on lubanud tarnida tellitud kauba ja lükanud tarnimise tähtaega pidevalt edasi. Alates 18. maist 2016 pole Interior Trade Baltic OÜ enam reageerinud ega kauba tarnimise kohustust täitnud. Äriregistri andmetel on tegemist probleemse ettevõttega, kellelt tellitud kauba või ettemakse saamine on lootusetu. Bilansiväliselt nõue Interior Trade Baltic OÜ vastu säilib. 
 
Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787