Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2017

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 25. oktoobril

Määruse "Arengukava koostamise menetlemise kord" muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 määrust nr 3 „Arengukava koostamise menetlemise kord". Hallatavate asutuste arengukava perioodi pikkuseks määrati vähemalt kolm aastat. Arengukava ei kuulu enam muutmisele igal aastal.

Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
Kinnitati Võru linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud.
Võru Lasteaed Okasroosike: lastevanemate esindajad Pirjo Künnapuu, Merli Kiilo, Annika Oeselg, Sirly Säre, Kristi Vals, õpetajate esindaja Raili Talomees, Võru linna esindaja määratakse Võru Linnavolikogu otsusega
Võru Lasteaed Päkapikk: lastevanemate esindajad Diana Ruitlane-Rüütli, Aire Kokk, Janek Adamson, Annika Uibu, Kristel Toots, Kady Sütt, Indrek Timmo, Marianne Mett, Pille Pilt, Janar Taal; õpetajate esindaja Elle Kallas, Võru linna esindaja määratakse Võru Linnavolikogu otsusega.
Võru Lasteaed Punamütsike: lastevanemate esindajad Tiina Saarniit, Jane Liiv, Kristi Kulla, Maarja Põder, Marelle Mölder, Kristi Pai, Maili Oru, Consuelo Laanemäe Räim, Anti Mõttus, Airi Kalamees, Marju Parv; õpetajate esindaja Merike Ilves, Võru linna esindaja määratakse Võru Linnavolikogu otsusega.
Võru Lasteaed Sõleke: lastevanemate esindajad Rina Peibonen, Ave Jõeloo, Väino Peebo, Lily Parv, Meelis Leis, Merli Nagel, Anneli Johanson, Egne Kürsa, Kristin Sikk, Kertu Künnapuu, Kristel Urb; õpetajate esindaja Juta Boitsov, Võru linna esindaja määratakse Võru Linnavolikogu otsusega.

Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati "Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering".  
Planeeritava maa-ala suurus on umbes 2,2 ha. Planeeringuga on määratud Räpina mnt 15 krundile ehitusõigus kuni kuue (sh kolm olemasolevat) hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 7300 m², hoonete maksimaalne kõrgus 15 m. Alale on planeeritud uus parkimisala ja juurdepääs Räpina maanteelt.

Aadressi määramine
Karja tn 23 asuva elamu-pesuköögi aadressiks määrati Karja tn 23/1.
Loo tn 4 asuva elamu-sauna-pesuköögi aadressiks määrati Loo tn 4/1.

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihanke "Võru linna tänavate aastaringne hooldus 2017–2023" edukaks tunnistati RoadWest OÜ pakkumus maksumusega 1 987 200 eurot (hind ei sisalda käibemaksu).

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn