Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2017

Linnavalitsuse istung 22. novembril

Üldhariduskoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine
Kinnitati Võru linna üldhariduskoolide hoolekogude koosseisud.

Võru Kreutzwaldi Kool: lastevanemate esindajad Merle Koop, Andres Linnassaar, Tõnu Jõgi, Ain Konsap; õppenõukogu esindaja Aivar Halapuu; õpilaste esindaja Hanna-Maria Org.

Võru Kesklinna Kool hoolekogu esimees Reet Utsu, hoolekogu aseesimees Kristi Vals, lastevanemate esindajad Kristi Soll, Jaan Randvere, Kati Malinovski, Janne Tasso, Oksana Aasa, Evely Heinvee; õpetajate esindaja Triinu Kärbla, õpilaste esindaja Gertu Kadaste.

Võru Täiskasvanute Gümnaasium: vilistlaste esindajad Kalev Kleinert, Gerli Leok, toetava organisatsiooni esindaja Merle Koik, õpilaste esindaja Raido Piirisild, õppenõukogu esindajad Tiit Vaher, Lilia Vildo.

Võru Järve Kool: lastevanemate esindajad Merike Varblane, Helin Kõivsaar, Jaana Kristoving, Anneli Männiste, toetavate organisatsioonide esindaja Ulvi Raid, õppenõukogu esindaja Eve Morel.

Linnavolikogu esindajad hoolekogudesse määratakse Võru Linnavolikogu otsusega.

Aadressi ja sihtotstarbe määramine, erastatava maa suuruse kinnitamine ning nõustumine erastamisega
Kuuse tn 9a kinnisasjaga liidetava maaüksuse aadressiks määrati Kuuse tn 9b, nõustuti maa erastamisega, erastatava maa suurus on 1128 m² ja sihtotstarve 85% elamumaa, 15% veekogude maa.

F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati "F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osaline detailplaneering".
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine ning kahe peremaja ehitamine erivajadustega inimestele. Määratud on ehitusõigused ning teede, parkimise ja tehnovõrkude paigutused. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,7 ha ning see asub F. R. Kreutzwaldi, Kraavi ja Soo tänava vahelisel alal. Kinnistul asub endine koolihoone koos teenindavate ehitistega. Planeeritav kinnistu osa on hoonestamata.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba kaubandushoone püstitamiseks asukohaga Räpina mnt 15.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba üksikelamu püstitamisele asukohaga Tulika tn 3.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn