Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2017

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 21. juunil

Ürituste kooskõlastamine ja alade sulgemine
Mittetulundusühingule Roosisaare tulevik anti nõusolek avaliku ürituse "Aerulaua Eesti meistrivõistluste II etapp" stardi- ja finišiala korraldamiseks ning puhkeala sulgemiseks 8. juulil 2017 kella 11–16 Võrus Tamula supelrannas.

Võru Maavalitsusele anti nõusolek avaliku ürituse "Tamula rannazumba" korraldamiseks 4., 11. ja 18. juulil 2017 kella 18.00–19.30 Võru linnas Tamula supelrannas.

Mittetulundusühingule Jalgpalliklubi Võru anti nõusolek avaliku ürituse "XVII Silja Sport Cup rannajalgpallis" korraldamiseks 15. ja 16. juulil 2017 kella 10–16 Võrus Tamula supelranna maaüksusel.

Võru Linnavalitsus korraldab koostöös sihtasutusega Võru Kannel 28.–30.07.2017 lastefestivali "Rõkkab rõõmust maakera". Festivali ajal suletakse:
28.07.2017 kella 9–24 Kesklinna park;
29.07. kella 5st – 30.07.2017 kella 17ni Vabaduse tänav (Jüri tänavast kuni rannani), F. R. Kreutzwaldi tn (F. R. Kreutzwaldi 30 sissesõidust kuni Liiva tn), Liiva tn (Kreutzwaldi tn kuni Liiva 12c sissesõiduni), Vee tänav (Tartu tn kuni Vabaduse tn), Vee tn 6a parkla,  Tartu tn (Vee tn kuni rannani).

Võru linna 233. sünnipäeva raames toimuvad avalikud üritused:
perepäev "Koton om hää" Kesklinna pargis 18. augustil kella 14st kuni 19. augustil kella 01; 19. augustil kella 10.30–14;
sünnipäevarongkäik 18. augustil kella 16.15 Kooli tn 10 parklast kuni rongkäigu läbimiseni (marsruut: spordikeskuse parkla–Petseri tn–Jüri tn–Kesklinna park);
vanatehnika näitus 18. augustil kella 16.30–20.30 Vabaduse väljakul;
puhkpillimuusika kontsert 19. augustil kella 9.45–10.30, kella 14–14.45 Kesklinna pargis, kella 19–19.45 Friedrich Reinhold Kreutzwaldi pargis;
järvekontsert (esinevad Tõnis Mägi ja Estraadiraadio) 19. augustil kella 20–23 Tamula järvel ja supelranna maaüksusel.

Kaitseliidu Võrumaa malevale anti nõusolek avaliku ürituse "Võidupüha sportlik perepäev" korraldamiseks 23. juunil kella 11–17 (algus kell 12) Võru linnas Tamula supelrannas.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba jalgpalliväljaku ehitamiseks asukohaga Kooli tn 7, ajutise LNG jaama ehitamiseks asukohaga Jaama tn 24 ning ajutise parkla ehitamiseks asukohaga Kooli tn 8.

F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Otsustati algatada F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine ning kahe peremaja ehitamine erivajadustega inimestele. Määratakse ehitusõigused ning teede, parkimise ja tehnovõrkude paigutused. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,7 ha. Planeeritav ala asub F. R. Kreutzwaldi, Kraavi ja Soo tänava vahelisel alal. Kinnistul asub endine koolihoone koos teenindavate ehitistega. Planeeritav kinnistu osa on hoonestamata. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist  ei algatatud, kuna detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga objektide rajamist ning kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Toetuste andmine
Sihtasutusele Võru Pensionäride Päevakeskus antakse toetust jaanitule korraldamiseks summas 2582 eurot. Mittetulundusühingu Eesti Jahtklubide Liit pop-up merekooli korraldamist Võrus toetatakse summas 1000 eurot.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn