Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2017

Linnavalitsuse istung 20. detsembril

Projektis osalemine
Otsustati osaleda taotlejana Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt väljakuulutatud  kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetusprogrammi taotlusvoorus projektiga "Räpina mnt rekonstrueerimine".
Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Räpina mnt, et parandada linna läbiva transiittee olukorda ning antud piirkonnas liiklusohutust. Projekti tulemusel rekonstrueeritakse Räpina mnt alates Jüri tänavast kuni linna piirini.

Loa andmine müra tekitamiseks
Kaitseväele anti nõusolek 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni laskeväljaõppe harjutuste läbiviimise ajal müra tekitavate imitatsioonivahendite kasutamiseks 2. jaanuarist kuni 22. detsembrini 2018 tööpäevadel kella 7–20 Kaitseväe Taara linnaku territooriumil (Kose tee 3a, Võru linn). Igast laskeväljaõppest teavitatakse avalikkust vahetult enne selle toimumist.

Puhkeala püstitamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Kooli tn 8 kinnistule puhkeala (teed, valgustus, väikevormid, mänguväljakud, jms) püstitamiseks.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba kaugküttetorustiku ehitamisele asukohtadega Seminari tänav T1, Lydia Koidula tänav T1, Seminari väljak.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba õppehoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Vabaduse tn 12.

F. R. Kreutzwaldi tn 109 katastriüksuse jagamine
Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 109 katastriüksuse jagamisega kaheks ning moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid, sihtotstarbed ja pindalad:
F. R. Kreutzwaldi tn 109, pindala 8876 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa;
Kraavi tn 2a // 2b pindala 4517 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn