Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2017

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 18. oktoobril

Konkursi korraldamine
Otsustati korraldada konkurss "Huvihariduse innovaatilise meetodi leidmine" ning kinnitati konkursi kord. Konkursi eesmärk on suurendada uuenduslike meetodite kasutamise hulka huvihariduses. Konkurss on mõeldud Võru linnas huviharidust pakkuvatele erahuvikoolidele, kelle tegevus on suunatud 7-19aastastele noortele. Toetuse kogumaht on 10 000 eurot ning see antakse innovaatiliste meetodite rakendamiseks vajaliku õppevara soetamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2017.

Konkursile laekunud taotluste hindamiseks moodustati ajutine hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad haridusvaldkonna abilinnapea, haridusspetsialist Anita Kikas, kultuurispetsialist Inge Tolga, MTÜ Võluvõru juhatuse liige Helle Kivi ja MTÜ Võru Noortekeskus juhataja Maivi Liiskmann.

Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
Algatati Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguste määramiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,6 ha. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse määrata Männiku tn 39 kinnistule maakasutuse sihtotstarve 60% ärimaa, 40% elamumaa, määrata ehitusõigus üksikelamu ehitamiseks ning planeerida maa-ala lõkkeaseme, telkimisala ja autokämpingute puhkeala rajamiseks.

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti Liitva tn 1, 3, 5, 15, 17, 29, 31 ja 33 katastriüksuste jagamisega. Moodustuvad kaheksa elamumaa ja 10 transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba üksikelamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Liitva tn 41.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn