Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2017

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 14. juunil

Ürituse kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine
Mittetulundusühingule Eesti Kiikingi Liit anti nõusolek avaliku ürituse "Kõik kiikuma 2017" korraldamiseks ja puhkeala sulgemiseks 17.08.2017 kella 12 – 20.08.2017 kella 20 Tamula rannas Vee tn 8 kinnistuga piirneval alal.

Toetuste andmine
Mittetulundusühingule Võrumaa Spordiliit anti toetust 140 eurot sõidukulude katteks Võru linna esindamisel sõpruslinnas Suwalkis (Poola) 17. juuni 2017 toimuval jooksufestivalil  RESO SUWAŁKI 10.5. 

Sihtasutuse Võru Pensionäride Päevakeskuse osavõttu Viimsis toimuvast rahvusvahelisest seeniortantsupäevast "Tantsu vikerkaar üle maa ja mere" toetatakse summas 200 eurot.

Müügikoha hooajaliseks laiendamiseks kooskõlastuse andmine
Mittetulundusühingule Kündja Külaselts anti nõusolek müügikoha hooajalise laienduse  (laud ja toolid müügikoha akna all) paigaldamiseks F. R. Kreutzwaldi tn 15 hoone ette ajavahemikul 15. juuni – 29. september 2017. Kõnnitee peab jääma vähemalt 1,1 m laiuselt jalakäijatele avatuks.

Riigihanke korraldamine
Otsustati korraldada riigihange "Võrusoo tööstusala I ehitusetapi teede ja tehnovõrkude ehitusprojekti koostamine".

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks asukohtadega Kose tee T1, Kaubajaama tee 1a ning kontorihoone laiendamiseks ja  ümberehitamiseks asukohaga Ringtee 10.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Leesika tn 7 kinnistule abihoone püstitamiseks.

Kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati "Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneering".
Planeeringulahendus liidab üheks krundiks Pikk tn 17, 17c ja 17d ning osa Pikk tänava maa-alast. Krundi kasutamise sihtotstarbeks on planeeritud tootmishoonete maa ja laohoone maa. Planeering võimaldab laiendada olemasolevat tootmishoonet ja annab võimaluse kolme uue hoone püstitamiseks. Täiendav juurdepääs on planeeritud Lühikeselt tänavalt.

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihanke "Võru skate-pargi rajamine" edukaks tunnistati Kivipartner OÜ pakkumus, kui madalaima hinnaga pakkumus,  maksumusega 119 425,53 eurot (hind ei sisalda käibemaksu).

Teede ja tänavate sulgemisloa väljaandjate määramine
Teede ja tänavate sulgemisloa väljaandjateks määrati linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja ja majandusspetsialist.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn